آژانس بازاریابی دیجیتال آن ، در راستای رونق بخشیدن و توسعه کسب و کار های داخلی و خارجی در مرداد ماه ۱۳۸۸ و با هدف اعتلای دانش تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در حوزه خدمات برندینگ، بازاریابی و فروش و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط تاسیس گردید

مهم ترین اهداف آژانس بازاریابی دیجیتال آن عبارتند از؛
رونق بخشیدن به صنعت تبلیغات و تغییر رویکرد تبلیغات از حالت سنتی به شیوه های معتبر علمی و استاندارد
توسعه و رونق کسب و کار های داخلی به ویژه تولید ملی از طریق به کارگیری راهکارهای مدرن فناوری اطلاعات
تدوین برنامه های هدفمند بازاریابی و برندینگ و کمپین های تبلیغاتی اثرگذار در فضاهای محیطی و فضای مجازی
برندینگ شرکت ها و سازمان هایی که به حضور و حفظ جایگاه خود در میان رقبای صنعت خود نیاز دارند