بلاگ

Branding

رویداد و حامی گری

7.Events and sponsorship

اسپانسرشیپ یا حامی گری از یک شخص، یک سازمان و یا یک رویداد؛
اسپانسر شدن از شش طریق به برند سازی کمک می کند؛
اول: انسجام درونی ایجاد می کند
دوم: برای مشتری یک تجربه جدید ایجاد می کند. مثلاً اسپانسر یک همایش خاص می شوید
سوم: بهترین محل برای نشان دادن آخرین محصولات شماست که هنوز لانچ نشده اند
چهارم: آدم ها در معرض برند شما قرار می گیرند و دائما برند شما به چشم آن ها می خورد. تمام تلاش مدیر برندینگ یک مجموعه این است که آدم ها یک ثانیه به برندشان فکر کنند
پنجم: منجر به انتقال معنا می شود؛ از ذهن صاحب برند به ذهن مشتری. مثلا وقتی سیکو اسپانسر المپیک می شود، و در المپیک صدم ثانیه ها تعیین کننده هستند، دقت ساعت سیکو به ذهن مخاطب منتقل می شود
ششم: برند بخشی از آن رویداد می شود. یک سمینار پزشکی برگزار می کنید که پزشکان مطالب جدید زیادى یاد می گیرند و همیشه به خاطر می سپارند که شما آن را برگزار کرده اید
چند نکته: اول اینکه در جایی اسپانسر شوید که با برند و همچنین پوزیشن برند شما همخوانی داشته باشد؛ در واقع شما باید به دنبال رویداد مناسب باشید نه اینکه آن ها به سراغ شما بیایند و بگویند لطفاً اسپانسر ما بشوید! دوم اینکه اگر امکان دارد، شما مالک آن رویداد شوید تا همگان شما را بشناسند. سوم اینکه اسپانسرینگ شما باید سر و صدا ایجاد کند و به شدت بپبچد؛ در واقع شما اسپانسر می شوید که در بوق و کرنا کنید و بگویید که شما آن رویداد را برگزار کردید. چهارم اینکه اسم و لوگوی شما باید همه جای آن رویداد و در معرض دید همگان قرار بگیرد

Write a comment

نوشته‌های تازه