Branding

Customer service

8.Customer service

خدمات شما و پاسخگو بودن شما در هر زمینه ای و در صورت بروز هر مشکلی برای مشتری، مهمترین عامل پیروزی شما بر سایر رقباست. برخی از سازمان ها این قسمت را نادیده می گیرند و اصلاً در قبال پولی که مشتری پرداخت کرده پاسخگو نیستند و مسئولیتى را قبول نمی کنند
این قسمت تنها قسمتی است که تمام شرکت ها با آن کار دارند. هر چقدر ارتباط خود را با مشتری بیشتر کنید و خود را نه در قالب یک فروشنده که در قالب یک دوست معرفی کنید، بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد. خدمات و پشتیبانی به موقع و سریع، این اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد که از کنار شما تکان نخورد و هر مشکلی برای او پیش آمد فوراً به شما مراجعه کند. بنابراین وقتی احساس مسئولیت شما را می بینند و احساس می کنند که برای وی ارزش دو چندان قائل هستید(کاری که دیگر رقبا انجام نمی دهند)میزان وفاداری اش نسبت به برند شما افزایش می یابد. مشتریان وفادار همواره مشتریان جدید را نیز به همراه خود به داخل سازمان می آورند

Write a comment

نوشته‌های تازه